webshop
nl-NLen-GBde-DEfr-FR

Maakt de haard een schrapend geluid

Mogelijke oplossingen

Maakt de haard om de paar seconden een schrapend geluid?

  • Ja   » Het spiegelasje schraapt dan langs de lampen. U kunt dit zelf proberen op te lossen door de spindel recht te buigen. U kunt via dezelfde weg als bij het vervangen van de lampen bij het spiegelasje komen, zie voor instructies de gebruiksaanwijzing; Melini of Elski. Kijk naar welke kant hij uitwijkt. Door er tegen aan te drukken kunt u het spiegelasje simpel recht duwen.
  • Nee » Volgende vraag.